Press release

El CTM va explicar la importància de l’aprofitament de l’aigua, entre els representants institucionals i empresarials europeus

Manresa, 1 de juny de 2012. La Fundació CTM Centre Tecnològic, que forma part de TECNIO – l’única que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya -, va participar com a president i moderador la conferència “EIP Water and agriculture” sobre política europea en temes d’aigua, en el marc de la “Setmana Verda d’Europa”, davant el Comitè de Regions a Brussel•les. La Setmana Verda d’Europa és la major conferència del continent sobre medi ambient, i va tenir lloc entre els passats 24 i 27 de maig a Brussel•les.

Els representants de la Fundació CTM Centre Tecnològic van exposar la seva política de treballar donant suport als municipis i regions per poder garantir un consens i una continuïtat a l’hora d’aprofitar al màxim l’aigua, el nostre recurs natural més important. Aquesta exposició es va poder fer davant de representants polítics, empresaris i acadèmics vinguts de tota Europa durant el transcurs d’una conferència presidida pel CTM.

El CTM, amb el recolzament d’institucions nacionals i internacionals de gran prestigi, han creat el NETWERC H2O, una xarxa que té per objectiu millorar, ajudar i recolzar l’aplicació de bones pràctiques en l’ús de l’aigua en tot tipus de ciutats i pobles d’Europa. La iniciativa NETWERC H2O, ha rebut el suport públic de la Comissió Europea, nombroses universitats internacionals, representants del sector privat i científic del sector. Es calcula que a finals de 2013 aquesta xarxa representarà a més de 1.500 administracions locals de tots els països membres de la Unió Europea.

Amb aquesta participació com a president i moderador en una de les principals conferències sobre polítiques europees en temes d’aigua, la Fundació CTM Centre Tecnològic es posiciona com a un dels líders en la temàtica de l’aigua a nivell europeu.

Sobre la XII Setmana Verda d’Europa 2012

En aquesta edició es va reflexionar sobre els problemes que hem d’afrontar per poder garantir l’accés a l’aigua davant del canvi climàtic i el creixement de la població.

El lema d’aquesta edició va ser “El desafiament de l’aigua – cada gota compta”, i hi van participar amb 3.000 persones, entre les quals hi havia autoritats públiques, ONG’s, representants de la industria, i els comissaris europeus de Medi Ambient i d’Acció pel Clima.

Durant aquesta edició es va organitzar una exposició on les entitats i empreses van donar a conèixer les seves millors pràctiques envers el medi ambient, també es van atorgar els Premis Europeus del Medi Ambient a l’Empresa, i es va celebrar la III Conferència Europea de l’Aigua, per poder debatre sobre les polítiques en la matèria, entre d’altres activitats.


Sobre la Fundació CTM Centre Tecnològic

La Fundació CTM Centre Tecnològic té com a objectiu contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat i al progrés tecnològic de l’empresa mitjançant la prestació de serveis especialitzats i l’execució de projectes d’R+D/IT. L’equip del CTM treballa per a empreses, entitats i institucions en les àrees de Tecnologia de Materials, Tecnologia Ambiental, Suport a la Innovació , Àrea d’Energia, Àrea de Processos de Conformat i l’Àrea de Simulació i Disseny Innovador.

La Fundació CTM Centre Tecnològic forma part de TECNIO - la xarxa única que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya - i que compta amb més de 100 agents especialitzats entre centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i grups universitaris, impulsant d’aquesta manera la competitivitat i l’excel•lència catalana tant a nivell R+D com a l’àmbit de l’empresa.

L’activitat del CTM durant l’any 2008 va generar uns ingressos de 5.400.000 euros en concepte d’activitats pròpies, plasmats en un total de 537 projectes i diferents serveis. A aquests projectes caldria afegir 27 projectes i serveis més, producte de la col•laboració dels grups vinculats de la Universitat Politècnica de Catalunya, que varen generar uns ingressos de 667.978 euros, fent arribar el total a 6.067.979 euros.

L’any 2008 la Fundació CTM Centre Tecnològic va treballar amb 265 empreses actives de diversos sectors, entre els que podem destacar: automoció, metall-mecànica, gestors d’aigües, tractament d’aigües, construcció d’equips i màquines, administració pública, gestors de residus i consultores ambientals, construcció, alimentació, químiques, ferroviari, enginyeries, entre d’altres.

La Fundació CTM Centre Tecnològic hi treballen un total 96 professionals, el 74% dels quals són doctors, o disposen d’una titulació superior o mitja.Follow us on Twitter: